HAKKIMIZDA kimiz biz? HİZMETLERİMİZ ne yaparız? REFERANSLAR malum İLETİŞİM bize ulaş

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

1. Bu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
3. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

WEB SAYFASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin geçikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

WEB SAYFALARINA LİNK VERİLMESİ

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

FİRKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYARI

Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com Web Sitesi'nin sahibi Rainbow Dağıtım / Şeyma DUGAN 'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeive işbu web sayfasının sunumu Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nin ya da Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, fotoğraf, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Rainbow Dağıtım, www.rainbowdagitim.com'nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.


Copyright © Rainbow Dağıtım
2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Yeni Mahalle Milliyet Caddesi No 10 /2 Yatağan- Muğla
Telefon :
0252 572 98 41 / Cep : 0538 891 59 85